Сфера застосування та прийняття Політики конфіденційності

 • Цей документ є частиною Умов використання Сайту та Договору купівлі-продажу.

 • Терміни, які використовуються у цьому документі, вживаються у значеннях, зазначених у тексті документа та/або в Умови використання Сайту та Договорі купівлі-продажу.

 • Цей документ регламентує склад особистих даних, які Клієнт передає Власнику Сайта для здійснення Реєстрації на Сайті та Доставки, а також конкретизує дії Власника, пов'язані з обробкою персональних даних Клієнта.

 • Приймаючи рішення про реєстрацію на Сайті та подальше використання його послуг, Клієнт дає згоду на збір та обробку своїх персональних даних відповідно до чинного законодавства України.

 • У разі, якщо норми цього документу вступають у суперечність із Умовами використання Сайту, Договором купівлі-продажу або чинним законодавством України, останні мають переважну силу.

 

Реєстрація. Замовлення доставки

 • Клієнт може користуватися Сайтом без реєстрації, однак у такому разі доступ до деяких функціональних складових буде обмежений.

 • У процесі реєстрації Клієнт надає такі дані: Прізвище, Ім'я, По-батькові, адреса електронної пошти, логін (псевдонім для реєстрації), пароль.

 • У процесі оформлення замовлення на Доставку Клієнт додатково повідомляє адресу доставки у форматі, встановленому відповідною формою на сайті.

 • Особисті дані Клієнта, повідомлені в процесі реєстрації та замовлення доставки проходять структурування та обробку.

 

Використання Особистих даних та передача їх третім особам

 • Власник сайту зберігає особисті дані Клієнтів відповідно до чинного законодавства про захист персональних даних та цієї Політики конфіденційності.

 • Збір Особистих даних відбувається з такими цілями:

1. виконання Власником Сайту своїх зобов'язань перед Клієнтом, які можуть виникнути у процесі використання сайту останнім;

2. збирання статистичної інформації про використання Сайту, роботу Сайту з метою покращення роботи Сайту, підвищення якості послуг, розробки нових сервісів;

3. інформування Клієнтів щодо змін у наданні послуг, появи нових послуг та сервісів, інших змін, нововведень;

4. аналіз зацікавленості та сфер інтересів Клієнта.

 • Розкриття особистих даних для третіх осіб допускається виключно у порядку та на підставах, передбачених чинним законодавством України.

 • Власник сайту гарантує, що вживе всіх залежних від нього заходів для збереження конфіденційності персональних даних Клієнтів.

 • Необхідна частина особистих даних Клієнта може передаватися сторонній організації-підряднику для здійснення фізичної доставки Товару Клієнта.

 • У разі використання сторонньої компанії-підрядника, Власник Сайту забезпечує дотримання заявлених стандартів поводження з персональними даними Клієнта.

 

Файли cookies та інші механізми аналізу

 • Власник сайту інформує Клієнта, що у своїй діяльності сайт може використовувати весь набір сучасних методів автоматизованого аналізу інформації, не заборонений чинним законодавством України, у тому числі, але не виключно: файли cookies.

 • У разі використання на Сайті офіційних плагінів соціальних мереж або інших загальновідомих сервісів – відповідальність за дію таких плагінів несе їхній творець. Відповідальність за взаємодію з такими плагінами несе Клієнт. Власник сайту виходить з того, що, погоджуючись на взаємодію з офіційними плагінами сторонніх сервісів, які можуть бути встановлені на Сайті - Клієнт повністю розуміє зміст своїх дій і усвідомлює їхні наслідки.

 

Розсилки

 • Власник Сайту може проводити розсилку інформації, що стосується своєї діяльності, на адреси електронної пошти, надані Клієнтом у процесі реєстрації.

 • Власник Сайту не має права передавати третім особам адреси електронної пошти Клієнтів, за винятком випадків використання спеціалізованих сервісів для розсилки за прямим договором з Власником.

 • Електронний лист, який Власник Сайту може надсилати Клієнту як офіційне розсилання, повинен мати механізм відмови від участі в розсилці, яким Клієнт може скористатися за власним бажанням.

 

Модифікація та видалення особистих даних

Видалення особистих даних можливе:

 • Особисто Клієнтом у разі його бажання.

 • Власником Сайту, якщо Клієнт своїми діями порушує чинне законодавство України або Умови використання Сайту.

 • На вимогу представників влади, відповідно до чинного законодавства України.